Termeni și condiții

1.Termeni si conditii de utilizare
Termenii si conditiile de mai jos se refera la navigarea sau inscrierile efectuate pe site-ului https://academy-beauty.ro/ si participarea la cursurile Academiei Creative Beauty.
Orice schimbare intervenita in acești termeni va fi afișată pe site. Modificarile astfel facute sunt socotite a fi acceptate de catre utilizator daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor in sectiunea Termeni si Conditii.
Utilizarea site-ului este guvernata de termenii prezentului document, excluzand insa alte servicii si termeni acceptati prin semnarea unor documente suplimentare.

2.Termeni Generali
Academia Creative Beauty este denumirea comerciala a SC.Creative Beauty Center SRl, avand sediul social in Municipiul Bucuresti, sector 4, Str.Drumul Cretestilor nr.110, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/5629/2015, identificata prin cod unic de inregistrare 34485776.

Servicii: Utilizarea de catre dvs. a serviciilor si site-ului https://academy-beauty.ro/ (denumite in acest document in mod colectiv „Serviciile” si excluzand orice alte servicii care va sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernata de termenii prezentului document.

Descrierea serviciilor
Academia Creative Beauty ofera utilizatorilor o colectie vasta de informatii. Dumneavoastra intelegeti si sunteti de acord ca aceste servicii pot sa includa si materiale publicitare.
Obligatii la inregistrare
In momentul inregistrarii dumneavoastra pe site-ul nostru sunteti de acord sa:
1) furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra asa cum sunt cerute de formularul de inregistrare al site-ului;
2) mentineti si innoiti, atunci cand situatia o cere, datele de inregistrare pentru a fi adevarate, exacte si complete. Daca veti furniza informatii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, https://academy-beauty.ro/ are dreptul sa suspende sau sa desfiinteze contul dumneavoastra si sa refuze toate incercarile curente sau viitoare de folosire a serviciilor noastre.

In momentul in care va inregistrati pe site, vi se vor cere anumite informatii personale (nume, adresa, numar telefon) incluzand si o adresa de e-mail valida. Pe langa termenii si conditiile care vor fi reglementate in politica site-ului, dumneavoastra intelegeti ca Academia Creative Beauty nu va divulga unei terte persoane numele, adresa , adresa de e-mail sau numarul dumneavoastra de telefon fara consimtamantul dumneavoastra, cu exceptia cazurilor prevazute de lege cand comunicarea acestor informatii este necesara.

Curs Acreditat: program de formare profesionala autorizat de catre Comisia de Autorizare a Municipiului Bucuresti, conform O.G. nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor si Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor, finalizat prin obtinerea unui certificat de absolvire/calificare recunoscut de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Furnizor Curs: Prestatorul de servicii, denumit in continuare si Furnizor de formare profesionala, care asigura organizarea si livrarea unui Curs Autorizat sau Training.
Cursant: beneficiar al programelor de formare profesionala sau Training (persoana fizica sau juridica)
Certificatele de Calificare: se obtin prin finalizarea programelor de formare profesionala de calificare sau recalificare.
Certificatele de Absolvire: se obtin prin finalizarea programelor de formare profesionale de initiere, perfectionare, specializare, precum si la absolvirea fiecarui modul, in cazul programelor de formare profesionala structurate pe module.

Termen de eliberare Certificate Calificare / Absolvire: Tipizatele sunt eliberate catre furnizorul de formare profesionala, pe baza unui proces verbal, de catre Comisia Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare. Pana la eliberarea fizica a certificatelor tipizate, furnizorul de formare profesionala poate elibera adeverinte de absolvire conform cursului autorizat absolvit. Termenul de eliberare a certificatului de absolvire/calificare este de 14 zile de la momentul in care furnizorul de formare profesionala intra in posesia tipizatului transmis de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, conform OG 129/2000 REPUBLICATA si Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor.
Furnizorul de formare profesionala nu poarta nicio raspundere in raport de termenul in care intra in posesia tipizatului transmis de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, necesar in vederea eliberarii certificatul de absolvire/calificare.

Procedura eliberare Certificate Calificare / Absolvire: Certificatul de absolvire/calificare se elibereaza personal Beneficiarului pe baza unui act de identitate valabil, conform O.U.G. nr.97/2005 sau reprezentantului acestuia in baza unei procuri autentice, prin ridicarea de la punctul de lucru al Furnizorului de formare profesionala, din orasul in care programul de formare profesionala a fost finalizat.
Eliberarea Diplomelor si Certificatelor este Gratuita.

Cu toate acestea, Diplomele si Certificatele neridicate de catre beneficiar, mai vechi de 12 luni, vor fi supuse procedurii de arhivare. Pentru eliberarea Diplomelor si Certificatelor ce au fost supuse procedurii de arhivare se percepe o taxa de 70 de Lei/an.
Diploma de participare: document care atesta participarea la un Curs Acreditat sau Neacreditat si finalizarea acestuia, fara insa a avea o recunoastere sau acreditare oficiala din partea autoritatilor competente.
Denumirea Comerciala a Cursului: reprezinta numele simplificat al denumirii oficiale a cursului, folosit in scopuri comerciale pentru o intelegere si identificare mai usoara de catre un cursant sau potential cursant.
Denumirea Oficiala a Cursului: reprezinta numele ocupatiei/calificarii asa cum se regaseste in lista Clasificarii Ocupatiilor din Romania, respectiv in Registrul national al calificarilor profesionale. Aceasta denumire se va regasi pe certificatele de absolvire/calificare obtinute, in urma absolvirii programului de formare profesionala.
Cod COR: cod atribuit ocupatiilor din Romania pentru care exista un standard ocupational sau de pregatire profesionala, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania.
Cod NC: cod nomenclator atribuit calificarilor din Registrul National al Calificarilor profesionale, conform CNC (Cadrul National al Calificarilor)

Standard Ocupational/Standard de pregatire profesionala: este documentul care precizeaza competentele profesionale si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitatilor specifice necesare practicarii unei ocupatii, respectiv specifice unei calificari.
Programele de formare profesionala asigura dobandirea unor competente profesionale in conformitate cu standardele ocupationale, respectiv standardele de pregatire profesionala, recunoscute la nivel national.

Durata Cursului: interval de timp in care desfasoara un Program de Formare Profesionala sau Training.
Durata Contractului: Contractul intra in vigoare la data completarii formularului de inscriere si achitarea avansului, producand efecte pana la indeplinirea integrala a tuturor obligatiilor contractuale.
Program de Curs: Plan de activitate in care sunt stabilite (in ordinea desfasurarii lor) etapele propuse pentru o perioada data, numarul sedintelor de curs (saptamanale, lunare, anuale), dar si intervalul orar, zilele de desfasurare sau locatia.

Data Estimata: Data exacta de incepere a cursului este stabilita si comunicata in mod final catre Cursant in momentul in care este atins numarul minim de participanti, stabilit de catre Furnizor, pentru a putea fi posibila demararea cursului.
Data pana la care se fac inscrieri: Reprezinta data pana la care se fac inscrieri pentru urmatoarea grupa care trebuie sa inceapa cel mai repede. Daca numarul minim de participanti in grupa nu a fost atins, aceasta data poate fi reprogramata.
Locurile alocate reprezinta numarul maxim de participanti ce formeaza o singura grupa. Daca numarul de potentiali participanti este mai mare, se pot forma grupe suplimentare.
Locurile disponibile reprezinta locurile libere ce pot fi ocupate pentru a putea fi completata grupa.

Actele necesare pentru inscriere sunt mentionate pe pagina fiecarui Curs.
Conditii Minime de Acces: se refera la criterii minime ce trebuie indeplinite pentru a putea participa la curs. Criteriile minime se refera la nivelul de studii absolvite sau chiar varsta viitorilor cursanti.
Prezenta obligatorie: Se accepta un numar maxim de 25% absente motivate si 10% absente nemotivate. In cazul in care numarul maxim de absente este atins cursantul isi pierde dreptul de a mai participa la programul de formare profesionala/training. In acest caz sumele achitate nu vor fi restituite.

3.Inscrieri si Modalitatea de Inscriere Online
Cursantul poate accesa orice curs acreditat/neacreditat, din oferta disponibila, in limita locurilor disponibile si a criteriilor de eligibilitate stabilite pentru fiecare program in parte.
Cursantul trebuie sa solicite informatii complete despre curs, telefonic, prin e-mail sau completand formularul de pe site. Daca a completat o adresa de email valida, cursantul va primi AUTOMAT (pe adresa de email introdusa) un mesaj din partea noastra.
Pentru efectuarea unei inscrieri valide, cursantul va trebui sa furnizeze anumite date personale pe care trebuie sa le completeze in campurile Formularului de Inscriere Online, dar si sa accepte Conditiile de Participare.
Rezervarea si garantarea locului in cadrul unei grupe, se realizeaza in momentul achitarii avansului cursului , sau a platii integrale si depunerea actelor necesare pentru inscriere. Doar in acel moment inscrierea se considera finalizata.

Actele necesare pentru inscriere sunt mentionate pe pagina fiecarui curs in parte. Actele necesare pentru inscriere se pot trimite in format digital pe e-mail.
Academia Creative Beauty are dreptul de a modifica fara vreo notificare prealabila datele de desfasurare a programelor de formare profesionala.

4.Conditii de Participare si Dreptul de Retragere
Persoanele fizice beneficiaza de un drept de retragere pe care il pot exercita in termen de 7 zile calendaristice de la data inscrierii, doar in situatia in care nu a fost anuntata Data de Incepere a cursului. In cazul in care Data de Incepere a cursului a fost stabilita si comunicata catre cursant, nicio suma de bani achitata nu va putea fi restituita. In situatia in care se va exercita dreptul de retragere in primele 7 zile calendaristice de la inscriere, respectand conditiile mai sus mentionate, Furnizorul Cursului va restitui toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Cursantului in termen de 7 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala la momentul inscrierii.

In cazul in care Cursantul (persoana fizica) a achitat cursul integral si doreste sa se retraga inainte de inceperea programului de formare profesionala, insa dupa expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la data inscrierii, Furnizorul Cursului va restitui jumatate din valoarea cursului autorizat achitat, doar in situatia in care nu a fost anuntata data exacta de incepere a cursului autorizat. In cazul in care data exacta de incepere a cursului autorizat a fost stabilita si comunicata catre cursant, nicio suma de bani achitata nu va putea fi restituita. Restituirea sumei se va realiza in termen de 7 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala la momentul inscrierii.
In cazul in care Cursantul (persoana fizica) a achitat avansul (prima rata) si doreste sa se retraga inainte de inceperea programului de formare profesionala, insa dupa expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la data inscrierii, nicio suma de bani achitata nu va putea fi restituita.
Persoanele Juridice nu beneficiaza de dreptul de retragere.
In situatia neprezentarii la curs acreditat/neacreditat sau a intreruperii frecventarii acestuia din motive imputabile Cursantului, suma achitata nu se restituie, indiferent de modalitatea de plata (in rate sau integral).

Furnizorul Cursului isi rezerva dreptul de a verifica in orice moment modalitatea in care sunt efectuate solicitarile de inscriere si dreptul de a nu da curs solicitarilor, de a anula inscrierea, sau de a exclude definitiv din randul cursantilor persoanelor care, prin comportamentul fraudulos, ilicit, abuziv, violent (verbal sau fizic) sau de alta natura, afecteaza bunul mers al activitatii societatii sau derularea in conditii optime a cursurilor organizate de aceasta.

5.Durata Contractului
Contractul intra in vigoare la data completarii formularului de inscriere si achitarea avansului, producand efecte pana la indeplinirea integrala a tuturor obligatiilor contractuale.

6.Pretul Cursului
Pretul total al serviciilor prestate de catre Furnizor de formare profesionala. Toate preturile afisate pe site sunt in RON.Valoarea TVA este 0 (zero).Pretul exprimat este per Cursant.

7.Modalitati de Plata
Plata integrala Se poate realiza atat la sediul nostru din Strada Academiei nr.7, cat si prin transfer bancar.
Avans – Este trecut la fiecare curs in parte avansul necesar inscriei. Avansul va garanteaza inscrierea la curs, restul sumei de plata se achita in prima zi de curs. Avansul se poate achita cash la sediul nostru sau prin transfer bancar.

8.Proprietatea intelectuala
Continutul acestui site, sub toate aspectele, este proprietatea SC Creative Beauty Center SRL iar informatiile respective pot fi sub incidenta legilor interne sau internationale de protectie a proprietatii intelectuale.
Toate drepturile referitoare la proprietatea intelectuala sunt rezervate. Protectia se exercita asupra textelor, creatiei artistice, imaginilor si fotografiilor, precum si asupra altor elemente protejate de drepturi de autor.

9.Utilizarea site-ului https://academy-beauty.ro/
Utilizatorul intelege si este de acord sa foloseasca site-ul https://academy-beauty.ro/ numai in scopuri legale. Utilizatorul se obliga sa foloseasca acest site fara a modifica, copia, distribui, transmite, publica, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informatie, produse sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site.
Utilizatorul se obliga, de asemenea, sa nu foloseasca si sa nu permita vreunui tert sa foloseasca acest site pentru a primi sau transmite materiale care contravin oricarei legi sau dispozitii legale in vigoare, de natura obscena, amenintatoare, agresiva, defaimatoare.
Este interziva folosirea website-ului https://academy-beauty.ro/ in scopuri si obiective ilegale precum: transmiterea materialelor ce calca o regula juridica de natura amenintatoare, agresiva, defaimatoare si obscena. In acest sens utilizatorul sau vizitatorul este obligat sa utilizeze website-ul fara a transmite, copia, modifica, distribui, publica, emite licente, vinde orice fel de informatie, produse sau servicii obtinute de pe website sau prin intermediul acestuia.

10.Raspunderea partilor
Niciuna dintre Parti nu va fi responsabila pentru neindeplinirea la timp sau indeplinirea inadecvata, partiala sau totala, a obligatiilor sale, daca o astfel de neindeplinire la timp sau indeplinire inadecvata a fost cauzata din motive de forta majora.
In cazul in care Beneficiarul nu continua sau nu finalizeaza programul de formare profesionala/training din motive imputabile acestuia, Beneficiarul nu are dreptul sa solicite restituirea sumelor achitate Furnizorului de formare profesionala. In aceasta situatie, Furnizorul de formare profesionala are dreptul sa solicite plata de catre Beneficiar a sumelor restante.
Beneficiarul nu are dreptul sa solicite continuarea cursului acreditat/neacreditat intr-o alta perioada decat cea stabilita, sau cu o alta grupa, decat cu acordul expres al Furnizorului de formare profesionala.
Furnizorul de formare profesionala raspunde pentru serviciile prestate in conformitate cu prezentul document.
In cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile din Conditiile specifice de desfasurare a programului de Formare Profesionala, Furnizorul de formare profesionala isi rezerva dreptul, dupa caz, de a sanctiona si a intrerupe participarea la curs a Beneficiarului, pastrand suma achitata pana in acel moment de catre acesta cu titlu de despagubiri, notificand Beneficiarul.
In cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile de plata in conditiile si la termenele stabilite, Furnizorul de formare profesionala isi rezerva dreptul de a intrerupe participarea Beneficiarului la cursul acreditat/neacreditat, pana la achitarea integrala a sumelor restante la plata.

11.Forta majora
Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul document. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.
Pe perioada fortei majore invocate, toate termenele se suspenda.
Doar daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe.

12.Notificari si Reclamatii
Orice notificare sau reclamatie va fi adresata in scris la adresa de e-mail contact@academy-beauty.ro
Furnizorul de formare profesionala va analiza reclamatiile sau solicitarile supuse atentiei de catre Beneficiar, iar in cazul in care nemultumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, Furnizorul de formare profesionala va depune toate eforturile necesare in vederea identificarii unei solutii satisfacatoare.
In cazul in care nemultumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, daca aceasta situatie nu este imputabila Beneficiarului, Furnizorul de formare profesionala va proceda la remedierea serviciului sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, la restituirea contravalorii serviciului prestat, in termen de maximum 15 zile din momentul cand Furnizorul de formare profesionala a constatat deficientele serviciului prestat.
In situatia in care Furnizorul de formare profesionala va proceda la remedierea serviciului prestat, acesta va avea aceleasi obligatii pentru serviciul remediat ca si pentru serviciul prestat initial.

13.Acceptarea Termenilor
Prin utilizarea efectiva a Serviciilor se considera ca ati citit, inteles si acceptat prezentii Termeni si Conditii. Totodata, confirmati si acceptati faptul ca Academia Creative Beauty va considera utilizarea de catre dvs. a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor incepand cu momentul respectiv.
Nu puteti utiliza Serviciile si nu puteti accepta Termenii daca nu aveti varsta legal aceptabila pentru incheierea unui contract cu Academia Creative Beauty.
Academia Creative Beauty poate modifica, revizui, imbunatati sau intrerupe furnizarea de informatii, produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fara a informa in prealabil in acest sens.
Academia Creative Beauty isi rezerva dreptul de a modifica – adauga, sterge, completa, actualiza – in totalitate sau partial acesti Termeni si conditii fara un anunt prealabil.